Η σημασία της ύπαρξης λίστας ελέγχου καθαρισμού τουαλέτας

Οι τουαλέτες χρειάζονται συνεχή συντήρηση. Στα περισσότερα δημόσια κτίρια, οι τουαλέτες έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από τους άλλους χώρους, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να διατηρούνται καθαρά και απολυμασμένα. Ωστόσο, πολλές τουαλέτες παραμένουν σε λιγότερο από ιδανικές συνθήκες, επειδή οι εργαζόμενοι δεν έχουν τον χρόνο ή τους πόρους για να τις καθαρίσουν αποτελεσματικά. Ως υπάλληλος, η διατήρηση …